KFindi käsiraamat

Dirk Doerflinger

Tõlge eesti keelde: Marek Laane
Versioon KDE
4.11 (2013-05-29)

KFind on KDE failiotsimisvahend.