Ülesannete ajastaja

Morgan N. Sandquist

Arendaja: Gary Meyer
Korrigeerija: Lauri Watts
Tõlge eesti keelde: Marek Laane
Versioon KDE
4.11 (2013-06-22)

Sissejuhatus

See on moodul, mille abil saab ajastada rakendusi taustal töötama. See kujutab endast UNIX® süsteemse planeerija cron graafilist kasutajaliidest.

Oluline

Ära unusta esmalt laskmast süsteemil käivitada cron deemonit crond, sest muidu ei tööta ka moodul.

Alustamine

Kui avad mooduli, näed olemasolevate ajastatud käskude ja nendega seotud keskkonnamuutujate kokkuvõtet. Kui käivitasid rakenduse administraatorina, näed nii kõigi arvuti kasutajate kui süsteemi ajastatud käske.

alustamine

Ajastatud ülesanded

Ajastatud ülesanded on näha loendis Ülesanded. Iga ajastatud ülesande puhul on ära toodud järgmine info:

Ajastamine

Selles tulbas seisab kas "@reboot" ülesannete puhul, mis käivitatakse alglaadimisel, või crontabi kirje.

Käsk

Rakenduse fail ja parameetrid.

Olek

Lubatud või keelatud

Kirjeldus

Ülesande kirjeldus, nt. selle eesmärk.

Ajastamise üksikasjad

Ajastatud käsu kirjeldus inimesele arusaadavas keeles.

Keskkonnamuutujad

Keskkonnamuutujad on näha loendis Keskkonnamuutujad. Iga keskkonnamuutuja puhul on ära toodud:

Muutuja

Muutuja nimi.

Väärtus

Muutuja väärtus.

Olek

Lubatud või keelatud

Kommentaar

Muutuja kirjeldus inimesele arusaadavas keeles.

Siin nähtavad keskkonnamuutujad tühistavad kõik muud ajastatud käskude kohta käivad keskkonnamuutujad.

Ajastatud käskude lisamine

Uue ajastatud ülesande loomiseks klõpsa nupule Uus ülesanne... Sama toimingu võib valida ka kontekstimenüüst, mis avaneb hiire parema nupuga klõpsates.

Ülesande muutmise dialoog

Dialoog Ülesande muutmine
Käsk

Rakenduse nimi. Siin võib anda nii suhtelise kui absoluutse otsingutee. Kui sa ei ole rakenduse asukohas kindel, klõpsa ikoonile Lehitse.

Kommentaar

Ajastatud käsu kirjeldus.

Ülesande lubamine

Ülesande lubamiseks või keelamiseks märgi see valik või eemalda märge.

Käivitamine süsteemi alglaadimisel

Selle märkimise käivitatakse ülesanne süsteemi alglaadimisel.

Käivitamine iga päev

Kui soovid, et käsku täidetaks iga päev, märgi see valik.

Kuud

Kuude valimine, millal käsku täita.

Kuupäevad

Kuupäevade valimine, millal käsku täita.

Nädalapäevad

Nädalapäevade valimine, millal käsku täita.

Tunnid

Tundide valimine, millal käsku täita.

Minutid

Minutid, millal käsku täita. cron ei toeta käskude ajastamist väiksemale kui üheminutilisele intervallile.

OK

Viib lõpule uue ülesande lisamise.

Katkesta

Katkestab uue ülesande loomise.

Kui valid nii kuu- kui nädalapäevad, käivitatakse ülesanne siis, kui üks tingimustest on täidetud. Kui näiteks valid 1. ja 15. kuupäeva ning pühapäeva, käivitatakse ülesanne iga valitud kuu(de) 1. ja 15. päeval (sõltumata nädalapäevast) ning igal valitud kuu(de) pühapäeval (sõltumata kuupäevast).

Ajastatud ülesanne ei ole tegelikult rakendatav seni, kuni crontab ei ole salvestatud.

Ajastatud ülesannete haldamine

Nagu uute ülesannete loomisel, et rakendata ka ülesannete muudatusi enne, kui crontab pole salvestatud.

Ülesannete loendist paremal asuvate nuppudega saab ülesandeid muuta, kustutada, trükkida või kohe käivitada. Samu toiminguid saab ette võtta ka kontekstimenüüst. Lisaks pakub kontekstimenüü võimalusi ülesandeid lõigata, kopeerida ja asetada.

Keskkonnamuutujate lisamine

Uue keskkonnamuutuja loomiseks klõpsa nupule Uus muutuja...

Sama tulemuse annab hiire parema nupu klõpsuga avanevast kontekstimenüüst vastava käsu valimine.

Muutuja muutmise dialoog

Muutuja muutmine
Muutuja

Keskkonnamuutuja nimi. Rippmenüüst saab valida mõne ajastatud käskude puhul kõige sagedamini kasutatava keskkonnamuutuja, sealhulgas:

HOME

Kasutatakse kasutaja vaikimisi kodukataloogi asemel.

MAILTO

E-posti väljund saadetakse aadressile, mis erineb kasutaja vaikimisi e-posti aadressist.

PATH

Kasutatakse rakenduse faili otsimiseks kataloogidest.

SHELL

Kasutatakse kasutaja vaikeshelli asemel.

LD_CONFIG_PATH

Dünaamiliste teekide asukoht. See võimaldab cron'il käivitada rakendusi, mille käivitamist vajavad teegid on paigaldatud mujale kui süsteemne teekide asukoht.

Väärtus

Keskkonnamuutuja väärtus.

Kommentaar

Keskkonnamuutuja kirjeldus, nt. selle tähendus.

Muutuja lubamine

Muutuja lubamiseks või keelamiseks märgi see valik või eemalda märge.

OK

Viib keskkonnamuutuja lisamise lõpule.

Katkesta

Katkestab muutuja lisamise.

Keskkonnamuutuja rakendub tegelikult alles siis, kui crontab on salvestatud.

Keskkonnamuutujate haldamine

Märkus

Nagu uute muutujate loomisel, ei rakendu ka muutujatesse tehtud muudatused, enne kui crontab ei ole salvestatud.

Muutujate loendist paremal asuvate nuppudega saab valitud muutujat muuta või kustutada. Samu toiminguid saab ette võtta ka kontekstimenüüst. Lisaks pakub kontekstimenüü võimalusi ülesandeid lõigata, kopeerida ja asetada.