KCharSelect

Daniel Laidig

Tõlge eesti keelde: Marek Laane
Versioon v1.11 (KDE
4.11) (2013-05-25)

KCharSelect on tööriist erimärkide valimiseks kõigist paigaldatud fontidest ja nende kopeerimiseks lõikepuhvrisse mitmesuguses vormingus (lihttekst, Unicode või HTML).

Topeltklõps märgil eelvaateaknas või klahvi Enter vajutamine lisab märgi fondi eelvaatluse all olevale ribale. See võimaldab koguda terve sõna või mitmest märgist koosneva rühma, mida saab üheskoos lõikepuhvrisse kopeerida.

Käsuga Pööra teksti saab valitud märkide järjekorda muuta.

Vaikimisi lisatakse märgid rühmast või kursori asukohast paremale. Käsuga Vaheta suund saab seda muuta, nii et märgid lisatakse vasakule.

Sümboleid saab sirvida kategooriate järgi või otsida neid kiiresti nime järgi. KCharSelect näitab valitud sümboli kohta mitmesugust teavet: lisaks sümboli Unicode'i nimele ka aliaseid, üldisi märkusi ja ristviiteid sarnastele sümbolitele.

Tehnilise kasutamise huvides näidatakse sümboli mitut esitust. KCharSelect sisaldab ka Ida-Aasia sümbolite Unihani andmeid ingliskeelsete definitsioonide ja eri häälduste esitamiseks.