Digitaalkaamera

Burkhard Lück

Tõlge eesti keelde: Marek Laane
Versioon KDE
4.12 (2013-12-05)

See moodul võimaldab seadistada digitaalkaamera toetust.

Lisa

Klõpsuga sellele nupule saab valida kaamera mudeli ja pordi, kuhu kaamera on arvutis ühendatud (nt. USB, jadaport). Kui kaamerat ei leidu nimekirjas Toetatud kaamerad, tasuks uuendamiseks külastada GPhoto veebilehekülge.

Test

Valitud kaamera ühenduse testimiseks klõpsa seda nuppu.

Eemalda

Eemaldab valitud kaamera nimekirjast.

Seadista

Klõpsuga sellele nupule saab muuta valitud kaamera seadistusi. Selle võimaluse saadavus ning seadistustedialoogi sisu sõltub kaamera mudelist.

Info

Klõpsuga sellele nupule näeb valitud kaamera hetkeoleku kokkuvõtet. Selle võimaluse saadavus ja teabedialoogi sisu sõltub kaamera mudelist.

Loobu

Aktiivse kaameratoimingu katkestamiseks klõpsa seda nuppu.

Digitaalkaamera piltide vaatamiseks ja nende allalaadimiseks kirjuta Konquerori asukoharibale camera:/.