KAlgebra käsiraamat

Aleix Pol

Tõlge eesti keelde: Marek Laane
Versioon 0.11 (KDE
4.11) (2013-06-27)

KAlgebra on rakendus, mis võib asendada su senist graafikalkulaatorit. Sel on arvulisi, loogilisi, sümbolilisi ja analüüsiomadusi, mis võimaldavad arvutada matemaatilisi avaldisi konsoolis ja lasta tulemusi kujutada graafiliselt nii tasapinnaliselt (2D) kui ka ruumiliselt (3D). KAlgebra juured on matemaatilises märkekeeles (MathML), kuid KAlgebra kasutamiseks ei ole MathML-i tundmine sugugi vajalik.