Filelighti käsiraamat

Max Howell

Martin Sandsmark

Tõlge eesti keelde: Marek Laane
Versioon 1.20 (KDE
4.11) (2013-05-25)

Filelight loob kontentrilistest segmenteeritud ringidest interaktiivse kaardi, mis visualiseerib sinu arvuti kettakasutust.