Bovo käsiraamat

Aron Bostrom

Eugene Trounev

Tõlge eesti keelde: Marek Laane
Versioon 1.0 (KDE
4.11) (2013-05-03)

See käsiraamat kirjeldab mängu Bovo versiooni 1.0.