Το εγχειρίδιο του Konqueror

Pamela Roberts

Προγραμματιστές: Η ομάδα του KDE
Μεταφραστής: Δημήτριος Γλενταδάκης
αναθεώρηση KDE
4.11 (2013-07-02)

Ο Konqueror, είναι ο προχωρημένος διαχειριστής αρχείων, περιηγητής ιστού και καθολικός προβολέας των εγγράφων του KDE.


Πίνακας Περιεχομένων

1. Επισκόπηση
2. Τα βασικά του Konqueror
Εκκίνηση του Konqueror
Τα τμήματα του Konqueror
Υποδείξεις και «Τι είναι αυτό;»
Ενέργειες του αριστερού και μεσαίου κουμπιού του ποντικιού
Μενού δεξιού κουμπιού του ποντικιού
Προβολή σελίδων βοήθειας και τεκμηρίωσης (man και info)
3. Ο διαχειριστής αρχείων Konqueror
Φάκελοι και διαδρομές
Λειτουργίες προβολής
Υπόδειξη πληροφοριών αρχείου
Προεπισκόπηση αρχείων
Πληροφορίες στην Προβολή
Ιδιότητες προβολής φακέλου
Ο διάλογος ιδιότητες προβολής
Πλοήγηση
Αναζήτηση αρχείων και φακέλων
Αφαιρούμενες συσκευές
Διαγράφοντας αρχεία και φακέλους
Μετακίνηση και αντιγραφή
Χρησιμοποιώντας το σύρσιμο και απόθεση
Διπλά ονόματα αρχείων ή φακέλων
Επιλέγοντας αντικείμενα στην προβολή
Επιλογή αντικειμένων χρησιμοποιώντας το ποντίκι
Επιλογή αντικειμένων χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο
Επιλογή αντικειμένων χρησιμοποιώντας το μενού
Δημιουργία νέου
Αλλάζοντας ονόματα και άδειες
Αντιγραφή και μετονομασία
Ρυθμίζοντας τις συσχετίσεις αρχείων
Στη γραμμή εντολών
4. Konqueror ο περιηγητής ιστού
Σύνδεση στο Internet
Περιήγηση και αναζήτηση
Περιήγηση με καρτέλες
Συντομεύσεις ιστού
Πλήκτρα πρόσβασης
Ταυτοποίηση περιηγητή
Αποθήκευση και εκτύπωση αντικειμένων ιστού.
FTP
URL με αριθμούς θυρών
5. Αυτόματη συμπλήρωση κειμένου
6. Χρησιμοποιώντας τους σελιδοδείκτες
Ο επεξεργαστής σελιδοδεικτών
7. Η πλευρική μπάρα
8. Αποθήκευση ρυθμίσεων & προφίλ
Γενικές ρυθμίσεις
Προφίλ προβολής
9. Πρόσθετα
Πρόσθετα Netscape®
Πρόσθετα του Konqueror
10. Λειτουργία προβολής επεκτάσεων
FSView - η προβολή συστήματος αρχείων
Εισαγωγή
Χαρακτηριστικά αναπαράστασης
Περιβάλλον χρήστη
Ευχαριστίες και άδεια χρήσης
11. Ρυθμίζοντας τον Konqueror
Γραμμές εργαλείων
Συντομεύσεις
Άλλες ρυθμίσεις
12. Αναφορά εντολών
Ειδικές συντομεύσεις
Η γραμμή μενού
Το μενού Αρχείο
Το μενού Επεξεργασία
Το μενού Προβολή
Το μενού Μετάβαση
Το μενού Σελιδοδείκτες
Το μενού Εργαλεία
Το μενού Ρυθμίσεις
Το μενού Παράθυρο
Το μενού Βοήθεια
13. Συχνές ερωτήσεις
14. Ευχαριστίες και άδεια χρήσης
A. Εγκατάσταση