Κεφάλαιο 3. Ο διαχειριστής αρχείων Konqueror

Pamela Roberts

Μεταφραστής: Δημήτριος Γλενταδάκης

Φάκελοι και διαδρομές

Στο UNIX® και στο Linux® όλοι οι φάκελοι είναι τακτοποιημένοι σε μια απλή ιεραρχία. Ξεκινώντας από ένα φάκελο στο ανώτερο επίπεδο (που ονομάζεται επίσης ριζικός κατάλογος), η δομή κατεβαίνει και διακλαδίζεται περιέχοντας διάφορα αρχεία και υποφακέλους. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να μεταβείτε από οποιονδήποτε φάσκελο σε οποιονδήποτε άλλο ανεβαίνοντας ένα επίπεδο «πάνω»μέχρι να φτάσετε σε ένα κοινό σημείο και έπειτα «κάτω» μέσω των κατάλληλων υποφακέλων μέχρι να φτάσετε στον στόχο σας.

Η θέση ενός αρχείου ή φακέλου στη δομή (επίσης ονομάζεται και ως δέντρο καταλόγου) μπορεί να προσδιοριστεί από την «διαδρομή» του, η οποία είναι μια απλή λίστα των φακέλων μέσω των οποίων έπρεπε να κατεβείτε για να φτάσετε στο φάκελο ή αρχείο προορισμού. Για παράδειγμα /home/pam είναι ο υποφάκελος pam του υποφακέλου home του φακέλου του ανώτερου επιπέδου, και /home/pam/words.txt είναι το αρχείο words.txt σ' αυτόν τον υποφάκελο. Το αρχικό «/» στις διαδρομές αυτές αντιπροσωπεύει το φάκελο του ανωτέρου επιπέδου.

Κάθε φάκελος προσβάσιμος από το σύστημά σας — συμπεριλαμβανομένων αυτών που βρίσκονται σε άλλες κατατμήσεις σκληρών δίσκων, μιας συσκευής USB ή CD-ROM — θα εμφανίζεται στο δέντρο κάτω από το /, η ακριβής διαδρομή εξαρτάται από το πως έχει ρυθμιστεί το σύστημά σας (δείτε επίσης την ενότητα Αφαιρούμενες συσκευές).

Κάθε χρήστης σ' ένα σύστημα UNIX® / Linux® έχει το δικό του φάκελο «home» όπου αποθηκεύονται τα προσωπικά του αρχεία και ρυθμίσεις, για παράδειγμα /home/john και /home/mary. Το σύμβολο ~ αντιπροσωπεύει τον προσωπικό φάκελο του χρήστη. Έτσι το ~/letter.txt αναφέρεται στο αρχείο letter.txt στον προσωπικό μου φάκελο.

Σημειώστε ότι χρησιμοποιείται συχνά ο όρος «κατάλογος» αντί του «φάκελος».