Capítol 9. Referència

Menús

Quan s'inicia el KOrganizer, apareix la finestra principal del KOrganizer. La finestra conté diversos components: una barra de menús, una barra d'eines, un calendari de mes, un plafó principal amb la «vista» actual d'esdeveniments i una llista de tasques pendents.

Els menús proveeixen accés a totes les operacions comunes que es poden realitzar amb el calendari, incloent-hi desa, carrega, afegeix o suprimeix esdeveniments, tasques pendents i entrades de diari, imprimeix i més.

Cal tenir present que quan s'utilitza el KOrganizer com a component de calendari del Kontact, els menús difereixen dels que té l'aplicació quan funciona en solitari.

Fitxer

El menú Fitxer proveeix accés a funcions que impliquen a tot el calendari.

FitxerObre (Ctrl+O)

Obre un diàleg de fitxers que us permetrà seleccionar un fitxer nou vCalendar o iCalendar per a carregar. Si heu fet canvis al calendari actual, se us indicarà l'opció de desar-los abans de carregar-ne un de nou.

Per a més informació sobre això, si us plau, consulteu «Importar, exportar i mantenir els calendaris».

FitxerImprimeix (Ctrl+P)

Escolliu Imprimeix o feu clic sobre la seva icona per a imprimir el calendari actual. Podeu especificar l'interval de dates a imprimir (bé manualment o amb el giny de calendari) i l'estil d'impressió (dia, setmana, mes o tasca pendent i diari).

FitxerVista prèvia d'impressió

Si escolliu Vista prèvia d'impressió o feu clic sobre la icona Vista prèvia d'impressió, el calendari actual serà imprès a la pantalla, en comptes de la impressora. Utilitzeu aquesta característica per a verificar si la impressió serà correcta quan la inicieu.

Podeu especificar l'interval de dates a imprimir (bé manualment o amb el giny de calendari) i el tipus de vista (dia, setmana, mes o tasca pendent).

Fitxer+ImportaImporta un calendari

Si teniu un fitxer iCalendar o vCalendar en algun lloc i voleu fusionar-lo amb el vostre propi calendari, afegir un recurs nou o obrir-lo en una finestra nova, escolliu aquest element de menú. Un bon moment per a fer-ho és quan rebeu un vCalendar amb unes quantes entrades mitjançant correu electrònic, per exemple.

Per a més informació sobre aquesta acció, si us plau, consulteu «Importar calendaris».

FitxerImportaObtén les novetats...

Aquesta acció obre el diàleg Obtén les novetats, el qual us oferirà una llista amb els calendaris que podeu descarregar. Aquests esdeveniments es poden afegir al vostre calendari.

Per a més informació sobre aquesta acció, si us plau, consulteu «Publicar i descarregar utilitzant «Obtén les novetats»».

FitxerExportaExporta com a iCalendar

Aquesta acció exportarà tots els vostres esdeveniments, tasques pendents i entrades de diari actives (independentment del recurs al qual pertanyin) com a un fitxer nou iCalendar.

Per a més informació sobre aquesta acció, si us plau, consulteu «Exportar calendaris».

FitxerArxiva les incidències antigues...

De tant en tant haureu de suprimir els vostres esdeveniments antics.

Per a més informació sobre aquesta acció, si us plau, consulteu «Mantenir els vostres calendaris».

FitxerNeteja les tasques pendents finalitzades

Aquesta acció elimina totes les tasques pendents finalitzades del vostre calendari actiu.

Per a més informació sobre aquesta acció, si us plau, consulteu «Mantenir els vostres calendaris».

FitxerSurt (Ctrl+Q)

Quan seleccioneu Surt o feu clic sobre la icona Surt, la finestra de calendari actual marxarà, demanant-vos que deseu si el calendari actual ha estat modificat, però encara no ha estat desat.

Això no té efectes sobre altres finestres de calendari que poguessin estar obertes. Heu de sortir de cada finestra de calendari individualment.

Edita

Amb el menú Edita podeu editar i cercar esdeveniments i tasques pendents.

Els elements de menú Retalla, Copia i Enganxa segueixen la mateixa moda que en altres aplicacions de KDE. Amb l'element de menú Cerca, podreu trobar esdeveniments i tasques pendents a través del calendari actual.

EditaDesfés (Ctrl+Z)

Desfà l'última acció o, en altres paraules, retorna el calendari a l'estat en el qual estava immediatament abans de l'última acció.

EditaRefés (Ctrl+Maj+Z)

Refà l'última acció o, en altres paraules, retorna el calendari a l'estat en el qual estava immediatament abans de l'última acció de desfer.

EditaRetalla (Ctrl+X)

Talla els esdeveniments seleccionats al porta-retalls, suprimint-los del vostre calendari.

EditaCopia (Ctrl+C)

Copia el/s element/s seleccionat/s al porta-retalls, però deixant-lo/s intacte/s.

EditaEnganxa (Ctrl+V)

Enganxa insereix els continguts del porta-retalls en el vostre calendari. El porta-retalls ha de contenir un element vCalendar o iCalendar vàlid, proveït o bé per una operació de Retalla/Copia prèvia o per una selecció feta fora del KOrganizer. Se us avisarà si els continguts del porta-retalls no s'entenen.

Suggeriment

De tota manera, podeu utilitzar de forma segura les dreceres de teclat Ctrl+C i Ctrl+V per a copiar dades de text des d'una aplicació externa a l'edició d'esdeveniments del KOrganizer i viceversa.

EditaSuprimeix

Suprimeix els elements actualment seleccionats, esborrant-los de calendari.

EditaCerca (Ctrl+F)

Escolliu Cerca des del menú Edita o feu clic en la icona Cerca per a trobar esdeveniments, tasques pendents i entrades de diari pel seu resum, descripció i/o etiquetes.

Per a més informació sobre aquesta acció, si us plau, consulteu «Cercar».

Visualitza

Hi ha diverses «vistes» diferents disponibles per a mostrar els esdeveniments, tasques pendents i entrades de diari. El KOrganizer és prou intel·ligent per a recordar entre les sessions quina ha estat l'última vista activa, i la propera vegada que s'iniciï, es mostrarà aquesta vista.

En general, cada vista proveeix una manera de mostrar les entrades del diari, tasques pendents i esdeveniments restringits a un període de temps o estil de visualització en particular. Feu clic sobre qualsevol element per a seleccionar-lo com a acció més endavant. Fer clic dret sobre un element per a fer aparèixer un menú amb opcions com Edita, Suprimeix i així successivament. També podeu utilitzar el menú Acció per a realitzar operacions similars.

VisualitzaAgenda

Canvia a mostrar la vista d'agenda.

Per a més informació sobre aquesta acció, si us plau, consulteu «La vista Agenda».

VisualitzaVista mensual

Canvia la pantalla a la vista de mes.

Per a més informació sobre aquesta acció, si us plau, consulteu «La vista Mes».

VisualitzaLínia de temps

Canvia a mostrar la vista de línia de temps.

Per a més informació sobre aquesta acció, si us plau, consulteu «La vista Línia de temps».

VisualitzaLlista de tasques pendents

Canvia a mostrar la vista de la llista de tasques pendents.

Per a més informació sobre aquesta acció, si us plau, consulteu «La Llista de tasques pendents».

VisualitzaLlista d'esdeveniments

Canvia a mostrar la vista de llista.

Per a més informació sobre aquesta acció, si us plau, consulteu «La vista Llista d'esdeveniments».

VisualitzaQuè toca ara

Canvia a mostrar la vista «Què toca ara».

Aquesta vista mostra els vostres propers esdeveniments i tasques pendents. Els esdeveniments i tasques pendents es mostren un per línia.

Per a més informació sobre aquesta acció, si us plau, consulteu «La vista «Què toca ara?»».

VisualitzaDiari

Canvia a mostrar la vista de diari.

Per a més informació sobre aquesta acció, si us plau, consulteu «La vista Diari».

VisualitzaActualitza

Actualitza la vista mostrada actualment.

VisualitzaZoom

Useu aquest submenú per a ajustar la vista actual perquè mostri més o menys dades.

A la vista d'agenda (vista de dia/es o setmana), podeu utilitzar les accions d'apropament per a mostrar més o menys dies (ZoomApropa horitzontalment i ZoomAllunya horitzontalment), o més o menys hores del dia (ZoomApropa verticalment i ZoomAllunya verticalment).

VisualitzaFiltre

Aquest submenú ofereix accés als filtres que ja s'han creat utilitzant el diàleg Edició dels filtres de calendari. Seleccioneu en aquest submenú el filtre a utilitzar en la vista del KOrganizer. Si no voleu utilitzar un filtre, escolliu Cap filtre.

Ves

Per a més informació sobre com navegar per les vistes del KOrganizer, si us plau, consulteu «Les vistes del KOrganizer».

VesEnrere

Va cap al dia, setmana o mes anterior, depenent de la vista.

VesEndavant

Va cap al dia, setmana o mes següent, depenent de la vista.

VesA avui

Va cap al període de temps que inclou el dia actual.

VesDia

Canvia a mostrar la vista de dia.

Per a més informació sobre aquesta acció, si us plau, consulteu «La vista Agenda».

Vesx dies següents

Canvia a mostrar la vista dels x dies següents, a on x s'estableix en la configuració principal del KOrganizer.

Per a més informació sobre aquesta acció, si us plau, consulteu «La vista Agenda».

VesSetmana laboral

Canvia a mostrar la vista de setmana laboral.

Aquesta és la mateixa vista que la de setmana, excepte en què tan sols es mostren els dies laborables.

Per a més informació sobre aquesta acció, si us plau, consulteu «La vista Agenda».

VesSetmana

Canvia a mostrar la vista de setmana.

La vista de setmana proveeix una vista similar a la del dia. Els esdeveniments per als set dies es mostren junts. Totes les funcions disponibles per a la vista del dia també estan disponibles en la vista de setmana.

Per a més informació sobre aquesta acció, si us plau, consulteu «La vista Agenda».

Accions

AccionsEsdeveniment nou...

Escolliu Esdeveniment nou... per a crear un esdeveniment nou.

Teniu una descripció detallada de la finestra d'esdeveniments en la secció Introduir esdeveniments.

AccionsTasca pendent nova...

Escolliu Tasca pendent nova... per a crear una tasca pendent nova. Inicialment, la tasca pendent no tindrà data de venciment, però en podeu indicar una.

Teniu una descripció detallada de la finestra de tasques pendents en la secció Introduir tasques pendents.

AccionsSubtasca pendent nova...

Escolliu Subtasca pendent nova... per a començar a escriure una subtasca pendent nova. La tasca pendent seleccionada serà el pare de la subtasca pendent. Inicialment, la tasca pendent no tindrà data de venciment, però en podeu indicar una.

Teniu una descripció detallada de la finestra de tasques pendents en la secció Introduir tasques pendents.

AccionsDiari nou...

Escolliu Diari nou... per a començar a escriure una entrada del diari.

AccionsMostra

Escolliu-la per a obrir un diàleg que mostri els detalls de l'entrada de diari, esdeveniment o tasca pendent seleccionada actualment.

AccionsEdita...

Escolliu-la per a editar l'entrada de diari, esdeveniment o tasca pendent seleccionada actualment.

AccionsElimina (Supr)

Escolliu-la per a eliminar l'entrada de diari, esdeveniment o tasca pendent seleccionada actualment.

AccionsFes independent la subtasca pendent

Escolliu Fes independent la subtasca pendent per a deslligar la subtasca pendent seleccionada del seu pare i fer-la independent.

Planifica

PlanificaPublica la informació de l'element...

Envia per correu electrònic l'element, tasca pendent o entrada de diari seleccionada en el format iCalendar.

Per a més informació sobre aquesta acció, si us plau, consulteu «Publicar un esdeveniment, una tasca pendent o una entrada de diari».

PlanificaEnvia una invitació als assistents

Envia la tasca pendent o esdeveniment seleccionat als assistents i, si és necessari, una sol·licitud de confirmació.

Per a més informació sobre aquesta acció, si us plau, consulteu «Enviar invitacions i processar les respostes».

PlanificaEnvia una actualització de l'estat

Si heu canviat el vostre estat com a assistent, escolliu aquest element de menú per a enviar el vostre estat actualitzat (acceptat, condicional, etc.) a l'organitzador de l'element.

Per a més informació sobre aquesta acció, si us plau, consulteu «Respondre a una invitació».

PlanificaEnvia la cancel·lació als assistents

Si voleu cancel·lar un esdeveniment o una tasca pendent, seleccioneu-la i escolliu aquest element del menú per a notificar la cancel·lació als assistents.

Per a més informació sobre aquesta acció, si us plau, consulteu «Cancel·lar un esdeveniment o una tasca pendent».

PlanificaPetició d'actualització

Demana a l'organitzador l'última versió de l'esdeveniment o de la tasca pendent seleccionada.

Per a més informació sobre aquesta acció, si us plau, consulteu «Demanar l'última versió d'un esdeveniment o d'una tasca pendent».

PlanificaPetició de canvi

Envia una proposta a l'organitzador de l'esdeveniment o tasca pendent seleccionada.

Per a més informació sobre aquesta acció, si us plau, consulteu «Enviar una proposta alternativa».

PlanificaEnvia per correu la informació de lliure/ocupat...

Envia per correu electrònic la informació de lliure/ocupat a una o més adreces de correu electrònic.

Per a més informació sobre aquesta acció, si us plau, consulteu «Informació sobre lliure/ocupat».

PlanificaPuja la informació de lliure/ocupat

Publica la informació de lliure/ocupat en el servidor de treball en grup. Els altres usuaris podran rebre la informació.

Per a més informació sobre aquesta acció, si us plau, consulteu «Informació sobre lliure/ocupat».

Arranjament i Ajuda

A més dels menús comuns del KDE descrits al capítol Menú en els Fonaments del KDE, l'aplicació KOrganizer disposa d'aquestes entrades de menú específiques als menús Arranjament i Ajuda:

ArranjamentBarra lateral

Feu clic en els elements de menú d'aquest submenú per a mostrar o ocultar els components de la barra lateral del KOrganizer. Cal tenir present que la barra lateral tan sols és visible quan la vista actual no utilitza tota la finestra.

ArranjamentConfigura la data i l'hora...

Feu clic en aquest element de menú per a establir els formats de data i d'hora de l'escriptori. Cal tenir present que aquesta opció la comparteixen les altres aplicacions de l'escriptori.

ArranjamentGestiona els filtres de vista...

Escolliu aquest element de menú per a obrir el diàleg Edició dels filtres. Utilitzant aquest diàleg podreu crear, eliminar i editar filtres que afecten els elements que són mostrats pel KOrganizer.

ArranjamentGestiona les etiquetes...

Escolliu aquest element de menú per a obrir el diàleg Gestió de les etiquetes. Utilitzant aquest diàleg podreu crear, eliminar i editar les etiquetes dels elements de calendari. Les etiquetes s'usen per a organitzar els vostres esdeveniments i tasques pendents en grups relacionats.