Operacions d'arrossegar i deixar anar

El KOrganizer es pot controlar amb facilitat amb el ratolí. Les operacions d'arrossegar i deixar es detallen a sota.

  • Qualsevol esdeveniment es pot redimensionar amb el ratolí. Simplement, moveu el punter del ratolí a prop dels límits superior o inferior de l'esdeveniment i arrossegueu el límit amunt o avall. D'aquesta manera podreu modificar visualment l'hora d'inici i de fi de la vostra cita. Això funciona en les vistes de dia, setmana i setmana laboral.

  • Qualsevol esdeveniment es pot tornar a planificar amb el ratolí. Moveu el punter del ratolí sobre l'esdeveniment i arrossegueu-lo cap a la nova localització temporal. Això funciona per a les vistes de dia, setmana i setmana laboral.

  • Els esdeveniments es poden copiar a una altra, fins i tot a dates no visibles. Moveu el punter del ratolí sobre l'esdeveniment i arrossegueu-lo cap al navegador de dates del costat esquerre de calendari actual, o el navegador de dates d'un calendari diferent.

    Suggeriment

    De tota manera, no podeu arrossegar des de la vista d'agenda d'un calendari cap a la vista d'agenda d'un altre calendari.

  • Les barres d'eines es poden arrossegar sobre la pantalla. Moveu el punter del ratolí sobre la nansa de la barra d'eines i arrossegueu-la cap a la nova localització en la pantalla.