Informació sobre lliure/ocupat

La informació sobre lliure/ocupat representa una planificació de la disponibilitat. Presentant els intervals quan algú ja té compromisos previs, els altres podran evitar planificar cites per a aquests períodes. Cal tenir present que tan sols es publiquen les hores, no els esdeveniments, motius ni assistents.

El KOrganizer accepta la publicació i rebuda d'informació sobre lliure/ocupat, bé manualment o automàticament.

Per a enviar per correu electrònic informació sobre lliure/ocupat, escolliu l'element de menú PlanificaEnvia per correu la informació de lliure/ocupat.... Introduïu les adreces de correu electrònic a les quals voleu enviar la informació en el diàleg i premeu D'acord.

Els servidors de treball en grup normalment tenen una localització estàndard per a publicar la informació de lliure/ocupat, pel qual els altres usuaris podran accedir a les vostres dades, i podreu accedir a la planificació de lliure/ocupat de la resta d'usuaris. Podeu configurar el KOrganizer perquè publiqui i descarregui automàticament la informació de lliure/ocupat, utilitzant les preferències de lliure/ocupat en el diàleg Configura del KOrganizer.

Per a publicar la informació de lliure/ocupat en el servidor establiu-ho en les preferències del KOrganizer, escollint l'element de menú PlanificaPuja la informació de lliure/ocupat.