Filtres

Per a ajudar-vos a visualitzar, trobar i exportar les vostres dades, podeu crear i utilitzar filtres per als vostres calendaris. De manera que, si no voleu veure les tasques pendents finalitzades, les podeu filtrar, en comptes de purgar-les. Si assigneu etiquetes, les podreu utilitzar per a crear filtres.

Per a crear, eliminar i editar filtres, escolliu l'element de menú ArranjamentGestiona els filtres de vista... per a obrir el diàleg Edició dels filtres de calendari. Utilitzant aquest diàleg podreu crear, eliminar i editar els filtres que afectaran els elements que mostrarà el KOrganizer.

El submenú VisualitzaFiltre i el desplegable de la barra d'eines de filtres ofereix accés a tots els filtres disponibles creats utilitzant el diàleg Edició dels filtres de calendari. Per a activar i desactivar la visualització de la barra d'eines de filtres, escolliu ArranjamentBarres d'eines mostradesBarra d'eines de filtres. Si no voleu utilitzar cap filtre, escolliu Cap filtre.

Els filtres són útils per exportar el vostre calendari. Si useu un filtre, tan sols s'exportaran els elements filtrats (visibles). Els filtres també són més efectius quan els elements ja es troben classificats i organitzats per etiquetes, atès que és fàcil crear filtres basats en etiquetes.