Tasques pendents

La llista de tasques pendents és una llista on escriure notes personals sobre coses que heu de fer. Les tasques pendents són tasques, que es poden o no planificar. Hi ha tasques pendents a curt i a llarg termini. Per exemple, podeu anar a una perruqueria en una setmana, i podeu vendre el vostre cotxe vell en un any. Probablement no voldreu que aparegui un recordatori en cap data en particular, simplement voleu tenir una llista de coses a fer, i les dates en les que han d'estar finalitzades (data de venciment).

Per a introduir una tasca pendent nova, escolliu AccionsTasca pendent nova.... A baix apareixerà una finestra amb quatre pestanyes.

La pestanya General

Una captura de pantalla del diàleg «Edita la tasca pendent» del KOrganizer

Una captura de pantalla del diàleg «Edita la tasca pendent» del KOrganizer

Aquesta pestanya comparteix un munt d'opcions amb el diàleg Edita l'esdeveniment, però disposa d'alguns elements addicionals per a les tasques pendents:

Compleció

Aquest és un menú del percentatge completat, inicialment establert al 0% complet. Després, podreu anar indicant el seu progrés ajustant el percentatge completat en passos de 10%.

Prioritat

Assigna una prioritat a la tasca pendent. Aquest menú desplegable ofereix prioritats des d'u fins a nou, sent u la més alta. Inicialment les tasques pendents s'estableixen amb prioritat cinc (mitjana).