Capítol 12. Crèdits i llicència

KOrganizer

Copyright del programa 2000-2010, Els desenvolupadors del KDE

Col·laboradors:

  • Allen Winter

  • Reinhold Kainhofer

  • Schumacher, Cornelius

  • Brown, Preston

Copyright de la documentació 2000 Prudek, Milos

Copyright de la documentació 2001 Paul E. Ahlquist, Jr

Copyright de la documentació 2004 Jrügen Nagel

Copyright de la documentació 2005 Carlos Leonhard Woelz

Traductor de la documentació: Antoni Bella

Aquesta documentació està llicenciada d'acord amb les clàusules de la Llicència de Documentació Lliure de GNU.

Aquest programa està llicenciat d'acord amb les clàusules de la Llicència Pública General de GNU.