Capítol 7. Configurar el KOrganizer

Per a canviar l'aspecte i el comportament del KOrganizer, escolliu l'element de menú ArranjamentConfigura el KOrganizer.... Podeu accedir a totes les opcions de configuració i possibilitats en «Configuració principal del KOrganizer».

Per a personalitzar el joc d'eines disponible en la barra, escolliu l'element de menú ArranjamentConfigura les barres d'eines... i llegiu la secció configuració de les barres d'eines en els Fonaments del KDE.

La informació de localització com els formats de data i hora es pot configurar des de l'Arranjament del sistema amb els mòduls Idioma i Formats. A aquest mòdul de control s'hi pot accedir des del KOrganizer, simplement escolliu l'element de menú ArranjamentConfigura la data i l'hora.... S'haurà de reiniciar el KOrganizer perquè tinguin efecte els canvis fets a Arranjament del sistema.

Per a configurar a on emmagatzemarà i rebrà els esdeveniments de calendari, entrades de diari i tasques pendents el KOrganizer (en fitxers locals, servidors de treball en grup, entrades de diari com blogs, fitxers en xarxa, etc.), si us plau, marqueu «Recursos de calendari».

Configuració principal del KOrganizer

El diàleg d'opcions us permet configurar un gran nombre d'àrees diferents del KOrganizer.

La pàgina General

La pestanya Personal

Les opcions personals relatives a la vostra identitat personal i altres coses diverses que no encaixen en cap de les altres etiquetes generals.

Nom complet

Nom complet està establert inicialment a «Anònim» amb una adreça de correu electrònic «desconegut@peraquí». La podeu canviar introduint-hi el nom. Aquest nom serà mostrat de manera predeterminada com a Organitzador en les tasques pendents i els esdeveniments.

Adreça de correu

Adreça de correu s'utilitzarà per a identificar el propietari del calendari. Quan una altra persona obri el vostre calendari o esdeveniments, no el podrà modificar perquè serà de tan sols lectura.

Mètode predeterminat d'adjunció del correu

Aquesta opció permet seleccionar el mode com un correu s'associa a un esdeveniment. Podeu associar un correu com el correu complet incloent els adjunts, el correu excloent els adjunts o només un enllaç al correu.

Cal tenir en compte que adjuntar un correu sense adjunts podria invalidar la vostra signatura.

La pestanya Desa

Confirma les supressions

Quan aquesta casella està marcada, el KOrganizer us demana que confirmeu cada supressió. Si no està marcada, el KOrganizer no us demanarà confirmació abans de suprimir els esdeveniments.

Els esdeveniments, tasques pendents i entrades de diari noves han de

Aquesta opció permet escollir entre afegir elements nous per al calendari predeterminat o fer que el KOrganizer demani quin calendari emprar per a desar cada element nou.

Específic del servidor Kolab2: Es recomana que escolliu Pregunta quin calendari s'ha d'utilitzar, si intenteu utilitzar la funcionalitat de carpeta compartida del servidor Kolab. Això us permetrà mantenir el control de quina informació està disponible tan sols per a vós i quina serà publicada en les carpetes compartides.

La pàgina Hora i data

La pestanya Regional

El dia comença a les

Seleccioneu l'hora a la que comença el dia en la llista desplegable. Aquesta pot ser l'hora a la que normalment us aixequeu, o l'hora a la que comenceu a treballar. Aquesta opció no evita que es puguin afegir o veure elements abans d'aquesta hora, tan sols estableix l'hora a mostrar de manera predeterminada en la zona superior de la vista de calendari. Useu la barra de desplaçament per a mostrar els esdeveniments anteriors o posteriors a la vista d'agenda.

Dies festius

Seleccioneu el vostre país de la llista desplegable, o si no es troba en la llista, seleccioneu (Cap). Si està seleccionat el vostre país, el KOrganizer reconeixerà i mostrarà les seves dates i festivitats importants en la vista de calendari.

Període laboral

Les opcions Hora de començar i Hora de plegar us permeten especificar quan comença i quan finalitza la vostra jornada laboral. El KOrganizer estableix les hores de treball ressaltant-les amb un color diferent de les hores no laborals, dies de vacances i dies festius.

A més, teniu caselles de selecció per a cadascun dels dies de la setmana. Per a marcar les hores laborals marqueu els dies de la setmana que són laborals. Marqueu Exclou els festius per a preveure que el KOrganizer marqui les hores laborals per a la regió de festius definida en la llista desplegable Usa la regió per als dies festius de sobre.

Dia d'inici de la setmana

Seleccioneu el primer dia de cada setmana. Normalment, podeu ignorar-ho perquè està configurat a la vostra configuració regional.

La pestanya Valors predeterminats

Hora predeterminada de les cites

Seleccioneu l'hora predeterminada de començament per als esdeveniments en la llista desplegable. Quan escolliu Esdeveniment nou des del menú d'accions o creeu un esdeveniment d'alguna altra manera que el KOrganizer no pugui endevinar quan us agradaria que comenci l'esdeveniment, el KOrganizer posarà aquesta hora en la de començament de l'editor com a valor predeterminat.

Durada predeterminada de les cites noves (HH:MM):

Seleccioneu la durada predeterminada per als esdeveniments utilitzant el botó de selecció de valors. Quan escolliu Esdeveniment nou des del menú d'accions o creeu un esdeveniment d'alguna altra manera que no permeti al KOrganizer esbrinar la seva durada, el KOrganizer utilitzarà aquesta com a valor predeterminat.

Recordatoris

Seleccioneu un Temps predeterminat per als recordatoris per a determinar quant temps abans de l'hora planificada de l'esdeveniment s'ha d'activar el recordatori.

Estableix un fitxer per a utilitzar com a fitxer de so predeterminat per als recordatoris nous. Sempre podreu especificar un altre fitxer al recordatori avançat, accessible des dels editors d'esdeveniments o tasques pendents.

Comproveu les següents dues caselles si voleu habilitar recordatoris per a tots els esdeveniments o tasques pendents de nova creació. Sempre es poden inhabilitar en els diàlegs de l'editor.

La pàgina Vistes

Aquestes opcions us permeten configurar les vistes del KOrganizer:

La pestanya General

x dies següents:

Aquesta opció us permet canviar el nombre de dies de l'element de menú x dies següents en el menú Ves.

Habilita els consells que mostren els resums

Si el resum per a un esdeveniment és més llarg del que cap en la vista actual, els caràcters restants no seran mostrats. Marqueu Habilita els consells que mostren els resums si voleu que sigui mostrat tot el resum quan el punter del ratolí romangui sobre la cita durant uns pocs segons.

Les tasques pendents usen els colors de les etiquetes

Marqueu aquesta casella perquè les tasques pendents usin els colors de les etiquetes en lloc de colors específics al seu estat de venciment, venciment d'avui o endarreriment.

Opcions del navegador de dates:

Mostra els elements de repetició diària

Si la casella Mostra els elements de repetició diària està marcada, els dies amb esdeveniments que es repeteixen cada dia es mostraran en negreta en el navegador de dates.

Mostra els elements de repetició setmanal

Si la casella Mostra els elements de repetició setmanal està marcada, els dies amb esdeveniments que es repeteixen setmanalment es mostraran en negreta en el navegador de dates.

Mostra les tasques pendents en lloc dels esdeveniments a la vista de les tasques pendents

Marqueu aquesta casella per a mostrar en negreta els dies que contenen tasques pendents al navegador de dates quan sigueu a la vista de les tasques pendents.

Mostra els diaris en lloc dels esdeveniments a la vista de diari

Marqueu aquesta casella per a mostrar en negreta els dies que contenen diaris al navegador de dates quan sigueu a la vista de diari.

Els números de setmana seleccionen una setmana feinera en el mode de setmana laboral

Si la casella Els números de setmana seleccionen una setmana feinera en el mode de setmana laboral està marcada, fent clic sobre els números de setmana al costat del navegador de dates, navegareu per les setmanes de treball en comptes de setmanes normals de 7 dies.

La pestanya Vista d'agenda

Opcions de la vista d'agenda:

Mida de l'hora:

Utilitzant això podreu controlar l'alçada de les files a la vista d'agenda.

Mostra les icones dels elements a la vista d'agenda

Marqueu aquesta casella per a mostrar les icones (recordatori, repetició, etc.) en els elements a la vista d'agenda.

Mostra les tasques pendents

Aquesta casella de selecció canvia la vista de les tasques pendents en les vistes dia, setmana i mes en les vistes d'agenda. Si teniu massa tasques pendents que tenen data de venciment associades, és possible que vulgueu desactivar-la per a evitar el desordre.

Mostra la línia de temps actual (Marcus Bains)

Aquesta casella de selecció activa o desactiva una línia vermella en la vista de dia o de setmana que indica l'hora actual (línia de Marcus Bains). Aquesta línia us ofereix una visió de quant temps falta, p. ex., perquè comenci una reunió.

Mostra els segons a la línia de temps actual (Marcus Bains)

Aquesta casella de selecció activa o desactiva els segons a la línia de temps actual (línia de Marcus Bains).

La selecció d'un interval horari a la vista d'agenda inicia l'editor d'esdeveniments

Marqueu aquesta casella per a engegar l'editor d'esdeveniments automàticament quan seleccioneu un interval de temps a la vista diària o setmanal. Per a seleccionar un interval de temps, arrossegueu el ratolí des de l'hora inicial fins a la final de l'esdeveniment que planificareu.

Ús del color

Seleccioneu l'opció Etiqueta a dins, calendari a fora si voleu dibuixar els elements de calendari en el color associat a la seva etiqueta, amb la vora de l'element dibuixat en el color del seu calendari.

Seleccioneu l'opció Calendari a dins, etiqueta a fora si voleu dibuixar els elements de calendari en el color associat al seu calendari, amb la vora de l'element dibuixat en el color de la seva etiqueta.

Seleccioneu l'opció Només l'etiqueta si voleu dibuixar elements de calendari (tant a dins com les vores) en el color de la seva etiqueta associada.

Seleccioneu l'opció Només el calendari si voleu dibuixar elements de l'agenda (tant a dins com les vores) en el color del seu calendari.

Si us plau, useu la pàgina de configuració Colors i tipus de lletra per a establir aquests colors.

Acoloreix els dies feiners amb un color de fons diferent

Marqueu aquesta casella si voleu que el fons a la vista d'agenda s'ompli amb un color diferent en els dies que almenys tenen un esdeveniment marcat com a ocupat.

Si us plau, mireu en l'àrea de configuració dels colors per a seleccionar el color de fons per a ocupat a la vista d'agenda.

Visualització de múltiples calendaris

Seleccioneu si tots els calendaris que es fusionaran en una vista d'agenda, cada calendari s'ha de mostrar en la seva pròpia vista d'agenda o si cada vista hauria d'estar disponible mitjançant pestanyes. Al costat de la vista lateral es pot personalitzar amb Configura la vista des del menú contextual.

La pestanya Vista mensual

Opcions de la vista mensual:

Opcions de visualització

Utilitza les quatre primeres caselles de selecció per a mostrar l'hora, les icones (recordatori, repetició, etc.), les tasques pendents o diaris en la vista mensual.

Acoloreix els dies feiners amb un color de fons diferent

Marqueu aquesta casella si voleu que el fons de la vista mensual s'ompli amb un color diferent en els dies que almenys tenen un esdeveniment marcat com a ocupat.

Si us plau, mireu en l'àrea de configuració de colors per a seleccionar el color de fons per a ocupat en la vista mensual de l'agenda.

Ús del color

Configureu els colors per a la vista mensual com en la vista d'agenda.

La pestanya Vista de les tasques pendents

Opcions de la vista de les tasques pendents:

Mostra sempre les tasques pendents finalitzades a la part inferior de la llista

Si habiliteu aquesta opció, totes les tasques pendents finalitzades s'agruparan sempre a la part inferior de la llista de tasques pendents.

Enregistra les tasques pendents finalitzades en entrades del diari

Si marqueu aquesta casella, el KOrganizer afegirà automàticament una entrada del diari per a cada tasca pendent finalitzada.

La pàgina Colors i tipus de lletra

La pestanya Colors

Escolliu el color utilitzat per als festius, per al ressaltat i les etiquetes d'esdeveniments específics. Podeu escollir un color diferent per a cada etiqueta. Per descomptat, massa colors poden resultar confusos, de manera que useu el sentit comú. L'ús del color també dependrà de les preferències de vista.

Color dels dies festius

Aquest botó obre el diàleg Selecció de color, el qual us permetrà seleccionar el color per als dies festius. Aquest color s'utilitzarà per al nom de la festivitat en la vista de mes i la data festiva en el navegador de dates.

Color de fons de la vista d'agenda

Aquest botó obre el diàleg Selecció de color, el qual us permetrà seleccionar el color de fons per a la vista d'agenda.

Color de fons dels dies ocupats

Aquest botó obre el diàleg Selecció de color, el qual us permetrà seleccionar el color ocupat de fons per a la vista d'agenda o mensual. Aquest color només s'utilitza quan l'opció per a dibuixar dies ocupats amb un color diferent està establerta en qualsevol d'aquestes vistes.

Color de la línia de temps actual a la vista d'agenda

Aquest botó obre el diàleg Selecció de color, el qual us permetrà seleccionar un color per a la línia hora actual (Marcus Bains).

Color de les hores laborables

Aquest botó obre el diàleg Selecció de color, el qual us permetrà seleccionar un color per al fons de les hores de treball a la vista d'agenda.

Color per a les tasques pendents que vencen avui

Aquest botó obre el diàleg Selecció de color, el qual us permetrà seleccionar color de les tasques pendents que vencin avui.

Color per a les tasques pendents endarrerides

Aquest botó obre el diàleg Selecció de color, el qual us permetrà seleccionar un color per a les tasques pendents endarrerides.

Etiquetes

Aquest grup us permet assignar un color a cada etiqueta. Seleccioneu una etiqueta en la llista desplegable i premeu el botó per a obrir el diàleg Selecció de color, el qual us permetrà seleccionar el color per a aquesta etiqueta. Depenent de les preferències de la vista, aquest color s'utilitzarà per a marcar els esdeveniments i tasques pendents que pertanyin a aquesta categoria en les vistes d'agenda i de mes.

Recursos

Aquest grup us permet assignar un color a cada recurs. Seleccioneu un recurs en la llista desplegable i premeu el botó per a obrir el diàleg Selecció de color, el qual us permetrà seleccionar el color per a aquest recurs. Depenent de les preferències de la vista, aquest color s'utilitzarà per a marcar els esdeveniments i tasques pendents que s'han desat utilitzant aquest recurs en les vistes d'agenda i de mes.

La pestanya Tipus de lletra

Barra de l'hora

Premeu aquest botó per a triar el tipus de lletra, estil i mida per a la barra de l'hora.

Vista mensual

Premeu aquest botó per a triar el tipus de lletra, estil i mida per a la vista de mes.

Vista d'agenda

Premeu aquest botó per a triar el tipus de lletra, estil i mida per a la vista d'agenda (vistes de dia, setmana i setmana laboral).

Línia de temps actual

Premeu aquest botó per a triar el tipus de lletra, estil i mida per a la línia de Marcus Bains (una línia de color a la vista d'agenda que indica l'hora actual).

La pàgina Planificació de grups

Usa la comunicació de treball en grup

Marqueu aquesta casella per a enviar automàticament correus quan es creen, actualitzen o suprimeixen esdeveniments o tasques pendents en els que hi hagi més persones implicades. Aquest correu pot ser una invitació per als assistents a un esdeveniment que heu creat, una cancel·lació d'esdeveniment que heu creat, una resposta o una actualització de l'estat de la vostra invitació, una sol·licitud de canvi d'esdeveniment, etc. Marqueu aquesta opció si voleu utilitzar la funcionalitat de treball en grup (p. ex., configurar Kontact com a client Kolab de KDE).

Envia una còpia al propietari quan s'enviïn esdeveniments per correu

En marcar aquesta casella, obtindreu una còpia de tots els missatges de correu electrònic que enviï el KOrganizer en les vostres sol·licituds als assistents a l'esdeveniment.

Transport de correu

Aquí podeu escollir quin tipus de transport de correu us agradaria utilitzar. Podeu utilitzar el KMail o l'ordre sendmail® (el qual haurà d'estar instal·lada en el sistema perquè funcioni).

La pàgina Lliure/ocupat

La informació sobre lliure/ocupat representa una planificació de la disponibilitat. Presentant els intervals quan algú ja té compromisos previs, els altres podran evitar planificar cites per a aquests períodes. Cal tenir present que tan sols es publiquen les hores, no els esdeveniments, motius ni assistents.

El KOrganizer accepta la publicació i rebuda d'informació sobre lliure/ocupat, bé manualment o automàticament.

Publica

Si publiqueu la vostra informació lliure/ocupat, permetreu que els altres puguin accedir a la vostra planificació, i la tinguin en compte quan pensin invitar-vos a un esdeveniment.

Publica la informació de lliure/ocupat automàticament

Habiliteu aquesta opció si voleu publicar automàticament la vostra informació de lliure/ocupat. Cal tenir present que podeu ometre aquesta opció i decidir enviar per correu o publicar la informació de lliure/ocupat mitjançant el menú Planifica del KOrganizer.

Si la vostra aplicació està configurada perquè funcioni com a un Client KDE del Kolab, això no serà necessari. El servidor Kolab2 es pot encarregar de publicar la vostra informació de lliure/ocupat i en gestionarà l'accés per part dels altres usuaris.

Temps mínim entre pujades (en minuts)

Si escolliu publicar automàticament aquesta informació, podreu configurar l'interval de temps en minuts entre cada publicació.

Publica (predeterminat 60) dies d'informació lliure/ocupat

Configura el nombre de dies de calendari que voleu que es publiquin i que estaran disponibles per als altres.

URL del servidor

Introduïu l'URL del servidor en què s'haurà de publicar la informació de lliure/ocupat. Pregunteu per aquesta informació a l'administrador del servidor.

Exemple de servidor Kolab2: webdavs://kolab2.com/freebusy/joe@kolab2.com.ifb

Nom d'usuari

Introduïu la informació d'accés relativa al vostre compte en el servidor.

Específic del servidor Kolab2: Registreu el vostre UID (identificador únic), el predeterminat serà similar a la vostra adreça de correu electrònic en el servidor Kolab2, però també pot ser diferent. En aquest últim cas, introduïu-lo aquí. Si no el coneixeu, pregunteu a l'administrador del servidor.

Contrasenya

Introduïu la vostra contrasenya (la contrasenya d'accés al servidor).

Recorda la contrasenya

Marqueu aquesta opció si voleu que el KOrganizer recordi la vostra contrasenya i prevenir que se us demani cada vegada que publiqueu la informació de lliure/ocupat.

Avís

Per motius de seguretat no es recomana desar la contrasenya en el fitxer de configuració.

Recupera

Si rebeu la informació de lliure/ocupat d'altra gent, podreu tenir en compte la planificació de les seves ocupacions quan les inviteu a un esdeveniment.

Recupera automàticament la informació de lliure/ocupat d'altra gent

Automatitza el procés de rebre informació de lliure/ocupat d'altres usuaris. Ompliu la secció informació del servidor que hi ha a sota per a habilitar aquesta opció.

Usa l'adreça de correu completa per a la recuperació

Aquesta opció us permet canviar el nom de fitxer que s'obtindrà des del servidor. Si marqueu aquesta opció, es descarregarà un fitxer de lliure/ocupat anomenat usuari@domini.ifb, o bé usuari.ifb. Si no esteu segur de com configurar aquesta opció pregunteu a l'administrador del servidor.

Específic del servidor Kolab2: Si configureu el KOrganizer com a un component per a un client Kolab del KDE (Kontact/Kolab) haureu de marcar aquesta opció.

URL del servidor

Introduïu l'URL del servidor del qual s'ha de recollir la informació de lliure/ocupat. Demaneu aquesta informació a l'administrador del servidor.

Exemple del servidor Kolab2: webdavs://kolab2.com/freebusy/

Nom d'usuari

Introduïu la informació d'accés relativa al vostre compte en el servidor.

Contrasenya

Introduïu la vostra contrasenya (la contrasenya d'accés al servidor).

Recorda la contrasenya

Marqueu aquesta opció si voleu que el KOrganizer recordi la vostra contrasenya i prevenir que se us demani cada vegada que obteniu els fitxers de lliure/ocupat.

Avís

Per motius de seguretat no es recomana desar la contrasenya en el fitxer de configuració.

La pàgina Connectors

Per a més informació sobre aquesta acció, si us plau, consulteu Capítol 8, La pàgina Connectors.

Pàgines a mida

Aquesta pàgina permet afegir els seus propis elements de la IGU per a emmagatzemar els vostres propis valors al KOrganizer.

Creeu els vostres elements com es descriu a Com funciona això?