Capítol 4. Vistes i filtres

Mentre que els calendaris (recursos) poden contenir esdeveniments, tasques pendents i/o entrades de diari, aquests elements poden ser d'una naturalesa molt diversa. Les tasques pendents poden no tenir data associada, així que la vista del programa no és adequada. Les entrades de diari són una recopilació de les vostres reflexions, ocurrències o experiències. Necessiten el seu propi mode de vista, perquè no estan relacionades amb la llista d'esdeveniments propers o la llista de tasques pendents, etc.

Per a resoldre el desafiament de mostrar la vostra informació d'una manera útil i intuïtiva, el KOrganizer ofereix vistes diferents, filtres i capacitats de cerca. També podeu assignar etiquetes als esdeveniments i tasques pendents relacionades, el qual pot ser-vos útil per a veure-les posteriorment, emprant filtres o colors.

Les vistes del KOrganizer

En aquesta secció, descriurem els diversos modes de vista, i presentarem un resum de com navegar per les vostres dades personals utilitzant el KOrganizer.

La finestra del KOrganizer es pot dividir en dues àrees principals: La finestra principal i la barra lateral. La finestra principal mostra les vistes principals i la barra lateral mostra el navegador de dates, la vista de les tasques pendents, el visualitzador d'elements i la vista del gestor de calendari. Per a mostrar o ocultar els components de la barra lateral, marqueu o desmarqueu els elements de menú en el submenú ArranjamentBarra lateral.

El navegador de dates es proveeix per a navegar i seleccionar dates. La data del dia està ressaltada amb un petit quadre, les dates que tinguin esdeveniments programats estan en negreta (els esdeveniments que es repeteixen diàriament o setmanalment poden no marcar-se en negreta, depenent de la configuració de la vista) i els festius es mostren en vermell. Si voleu anar directament a una data, simplement feu clic sobre seu. Manteniu premut el botó del ratolí per a seleccionar múltiples dates contigües a la vegada. Les vistes Què toca ara?, Llista, Agenda i Diari tan sols mostren esdeveniments, tasques pendents o entrades de diari per a les dates seleccionades en el navegador de dates. La vista Mes mostra els esdeveniments o les tasques pendents del primer mes que es mostra en el navegador de dates (els dies seleccionats en el mes no canviaran la vista de mes, tan sols el mes).

El component de barra lateral que mostra les vostres tasques pendents, com a vista de les tasques pendents. Aquesta és útil si voleu veure les vostres tasques pendents mentre s'usen les altres vistes.

El component visualitzador d'elements de la barra lateral mostra detalls dels esdeveniments, tasques pendents o entrades de diari seleccionades.

Per a acabar, el component visualitzador del gestor de calendari de la barra lateral us permet des/habilitar els recursos de la llista, marcant o desmarcant la casella del recurs i gestionar-los. Per a més informació, si us plau, mireu «Recursos de calendari».

També podeu navegar per la vista de calendari seleccionant l'element de menú VesEnrere (o prement el botó de la barra d'eines), el qual va cap al dia, la setmana, al mes o a l'any anterior, escollint l'element de menú VesEndavant (o prement el botó de la barra d'eines), inclourà el dia, la setmana, el mes o l'any actual (depenent de la vista), i escollint l'element de menú VesA avui (o prement el botó de la barra d'eines), s'inclourà el dia actual en la vista.

La vista «Què toca ara?»

Aquesta vista mostra esdeveniments i tasques pendents en un format simple i molt llegible. Totes les tasques pendents obertes seran mostrades, però tan sols són visibles els esdeveniments dels dies seleccionats en el Navegador de dates de la barra lateral. Els esdeveniments i tasques pendents es mostren un per línia.

Canvieu a la vista Què toca ara escollint l'element de menú VisualitzaQuè toca ara.

La vista Llista d'esdeveniments

Aquesta vista mostra totes les tasques pendents, esdeveniments i entrades de diari de les dates seleccionades en el navegador de dates com una llista. Les tasques pendents obertes que no vencin durant les dates seleccionades no seran mostrades. Aquesta vista és bona per a mostrar molts elements diferents en una manera compacta. També és útil si els vostres esdeveniments esdevenen durant un llarg període de temps el que no apareguin completament en pantalla quan s'utilitza una de les altres vistes.

Cada element es mostra un per línia. Les columnes mostren si un recordatori està establert (es mostrarà una icona de campana per a indicar quin recordatori està establert), si es repeteix múltiples vegades (una icona de fletxes de reciclatge vol dir que un esdeveniment es repeteix), la informació de l'hora d'inici i de fi. En passar el cursor per sobre d'un element apareix un consell amb informació detallada sobre l'element.

Canvieu la pantalla a la vista de llista escollint l'element de menú VisualitzaLlista d'esdeveniments.

La vista Agenda

La vista d'agenda presenta esdeveniments o tasques pendents vençudes fa un o més dies, ordenats cronològicament. També podeu veure la durada de cada esdeveniment en la taula horària del dia. Per a habilitar les vistes d'agenda escolliu l'element de menú VisualitzaAgenda o prement el botó de la barra d'eines.

Les vistes Dia, Setmana laboral i Setmana són variacions de la vista d'agenda. De fet, podeu establir els dies que s'han de mostrar a la vista d'agenda a qualsevol hora seleccionant-la en el navegador de dates.

L'hora s'indica en una barra de temps que hi ha al costat esquerre de la vista. Es disposa una barra de desplaçament a la dreta quan no es pot mostrar el dia sencer en una sola pantalla (el qual sol ser habitual). Cada rectangle de la vista representa un esdeveniment individual o una tasca pendent que venç en aquest moment, i mostra les hores d'inici i de fi a més d'un resum. Es mostra una icona de campana quan hi ha establert un recordatori, i una icona de fletxes de reciclatge quan es repeteix múltiples vegades. En passar el ratolí sobre un element de calendari apareix un consell amb la informació detallada de l'element. Per a fer que el KOrganizer mostri una línia vermella per a marcar l'hora actual del dia (la línia de Marcus Bains), marqueu la casella Mostra la línia de temps actual (Marcus Bains) en la configuració de la vista del KOrganizer.

Es pot canviar la mida de qualsevol esdeveniment amb el ratolí. Simplement, moveu el punter del ratolí a prop del límit superior o inferior de l'esdeveniment i arrossegueu el límit amunt o avall. D'aquesta manera, podreu modificar visualment l'hora d'inici o de fi del vostre esdeveniment. Això també funciona en les vistes de setmana i setmana laboral. En altres paraules, és possible canviar les hores d'inici i de fi amb el ratolí simplement movent les vores superiors o inferiors de l'esdeveniment a l'hora nova.

Qualsevol esdeveniment es pot tornar a planificar amb el ratolí. Moveu el punter del ratolí sobre l'esdeveniment i arrossegueu-lo cap a una localització nova d'hora. Això també funciona en les vistes de setmana i setmana laboral. Els esdeveniments es poden moure a altres dates encara que no estiguin visibles. Moveu el punter del ratolí sobre l'esdeveniment i arrossegueu-lo cap al navegador de dates.

Atès que la vista d'agenda no pot contenir el dia sencer en la majoria de les pantalles, haureu de desplaçar-vos cap amunt i cap avall per a veure tot el dia. Hi ha un consell útil que us indica si hi ha algun esdeveniment no visible per sobre o per sota de la vista actual, es tracta d'una petita fletxa en la part inferior de la vista de cada dia apuntant cap amunt.

Suggeriment

Hi ha dues dreceres molt útils per a afegir esdeveniments:

  • Feu doble clic sobre qualsevol regió de temps de l'esdeveniment, i el KOrganizer crearà automàticament un esdeveniment amb la durada predeterminada (el qual és personalitzable en el diàleg de preferències). Podeu afegir immediatament el resum. Els esdeveniments s'«ajusten» en increments de mitja hora, arrodonint a la mitja hora més propera d'on heu fet clic.

  • Seleccioneu qualsevol regió d'hora oberta i feu doble clic sobre seu per a començar a escriure el resum de l'esdeveniment. El KOrganizer establirà automàticament la durada i l'hora d'inici segons l'àrea seleccionada a la vista d'agenda.

Per a ajudar-vos a organitzar l'agenda, el color dels esdeveniments reflecteix les seves etiquetes, i segons la configuració de la vista del KOrganizer, també pot reflectir el seu recurs. De manera que, si assigneu etiquetes a esdeveniments i colors diferents de les etiquetes, podreu identificar ràpidament el tipus d'esdeveniment pel seu color.

La vista d'agenda pot visualitzar esdeveniments de tots els vostres calendaris fusionats en una vista i mostrar una vista per calendari. També és possible disposar d'ambdues vistes en pestanya i es poden personalitzar en el diàleg de preferències.

La vista Dia

Aquesta vista presenta la vista d'agenda per a un sol dia.

Canvieu la pantalla a la vista de dia escollint l'element de menú VesDia o prement el botó Dia de la barra d'eines.

La vista x dies següents

Aquesta vista presenta la vista d'agenda per als propers dies, inici des d'avui. Podeu canviar el nombre de dies a mostrar en la configuració de la vista del KOrganizer. El valor predeterminat és 3.

Canvieu la pantalla a la vista dels propers dies escollint l'element de menú Vesx dies següents, (X representa el nombre de dies, normalment 3).

La vista Setmana

La vista de setmana proveeix una vista similar a la del dia. Els esdeveniments per als set dies es mostren com a una continuació de cada altra.

Canvieu la pantalla a la vista de setmana escollint l'element de menú VesSetmana o premeu el botó Setmana de la barra d'eines.

La vista Setmana laboral

Aquesta és la mateixa vista que la de setmana, excepte que tan sols es mostren els dies laborables.

Canvieu la pantalla a la vista de setmana laboral escollint l'element de menú VesSetmana laboral.

La vista Mes

La vista de mes mostra tots els esdeveniments i tasques pendents vençudes per al mes en curs en una familiar disposició de calendari de mes. Cada cel·la en la vista representa un dia, i cada dia conté tots els esdeveniments que puguin cabre en l'àrea que es proveeix (en maximitzar la finestra habilitareu veure més cites). La informació sobre la repetició i un estat del recordatori s'indica a través de les icones de campana i les fletxes de reciclatge, just com en les altres vistes.

Navegueu per la vista de mes utilitzant les fletxes del navegador de dates, o els elements de botons des de la barra d'eines del menú Ves. Atès que l'àrea visible de la cel·la del dia pot no contenir tots els esdeveniments i tasques pendents, podeu utilitzar el teclat per a navegar pels elements, o podeu utilitzar les barres de desplaçament per a veure els esdeveniments i tasques pendents d'aquest dia.

Passeu el ratolí sobre qualsevol element de calendari per a mostrar un consell amb els detalls de l'element. Feu doble clic sobre una àrea buida per a crear un esdeveniment, feu doble clic sobre qualsevol element de calendari per a editar-lo.

Per a ajudar-vos a organitzar les vostres dades, el color dels esdeveniments poden reflectir les seves etiquetes i el seu recurs, segons la configuració de la vista del KOrganizer. De manera que, si assigneu etiquetes a esdeveniments i colors diferents d'etiquetes, podreu identificar el tipus d'esdeveniment (o de recurs) pel seu color.

Canvieu la pantalla a la vista de mes escollint l'element de menú VisualitzaVista de mes o prement el botó Mes de la barra d'eines.

La vista Línia de temps

La vista de línia de temps mostra tots els esdeveniments per a l'interval de temps seleccionat en un diagrama de gantt. Cada calendari es visualitza en una línia separada.

Passeu el ratolí sobre qualsevol element de calendari per a mostrar un consell amb els detalls de l'element. Feu doble clic sobre una àrea buida per a crear un esdeveniment, feu doble clic sobre qualsevol element de calendari per a editar-lo.

La Llista de tasques pendents

La llista de tasques pendents proporciona un lloc perquè anoteu coses que necessiteu fer aviat (o a llarg termini). El component de barra lateral de la vista de les tasques pendents apareix sota el navegador de dates. També la podeu mostrar en el plafó principal si feu clic sobre el botó Llista de tasques pendents de la barra d'eines de visualització o si seleccioneu l'element de menú VisualitzaLlista de tasques pendents.

Podeu donar a una tasca pendent una «data de venciment», en altres paraules, una data per a la qual haurà d'estar finalitzada.

També podeu assignar prioritats a les tasques pendents, i apareixeran ordenades segons la seva prioritat. A un número més petit, una prioritat més gran, excepte el zero (0), que es defineix com a «sense prioritat».

Per a crear una entrada nova de tasca pendent, feu clic dret sobre el component de barra lateral de la vista de les tasques pendents, o la vista de la llista de tasques pendents, i escolliu l'element de menú Tasca pendent nova del menú. Si feu clic dret sobre una tasca pendent existent, obtindreu més opcions: podeu Mostra el resum, Edita... els detalls de la tasca pendent, Elimina la tasca pendent o crear una Subtasca pendent nova.... Per exemple, podríeu crear una tasca pendent molt gran com construir una casa, i crear subtasques pendents com escollir el lloc adequat per a construir, contractar un arquitecte, contractar als treballadors i, finalment celebrar una festa per als amics.

Quan escolliu Tasca pendent nova..., apareixerà un diàleg que us permetrà introduir tota la informació necessària.

Feu clic sobre qualsevol tasca pendent de la llista per a ressaltar-la. Si feu clic sobre la casella de línia grossa a l'esquerra de la descripció de la tasca pendent, canviarà l'estat de «finalitzada». Si feu doble clic sobre la descripció de la tasca pendent, podreu editar tots els seus detalls.

També podeu triar Neteja les finalitzades des del menú del botó dret del ratolí per a suprimir totes les entrades de tasca pendent que heu marcat com a finalitzades.

Les tasques pendents també es poden arrossegar amb el ratolí per a tornar a ordenar la jerarquia o per a intercanviar les tasques pendents amb altres finestres de calendari. També podeu accedir a un resum de totes les operacions disponibles d'arrossegar i deixar.

La vista Diari

La vista de diari proveeix un lloc en el qual registrar les vostres reflexions, ocurrències o experiències. Podeu mostrar la vista de diari en el mateix plafó si premeu el botó Vista de diari de la barra d'eines o si escolliu l'element de menú VisualitzaDiari.

Quan feu clic sobre l'enllaç Diari nou... (o el botó New Journal...), es crea una entrada nova en el diari. Si voleu editar una entrada de diari, simplement feu clic sobre el quadre de text i editeu! Per a eliminar una entrada de diari, premeu el botó suprimeix que hi ha al costat de la vista del diari.