Etiquetes

Per a ajudar-vos a organitzar les entrades en grups relacionats, podeu assignar etiquetes als esdeveniments, a les tasques pendents i a les entrades del diari. Si assigneu etiquetes, les podeu utilitzar posteriorment per a cercar, filtrar i mostrar esdeveniments, tasques pendents i entrades de diari.

Per a assignar etiquetes quan es creen o editen nous esdeveniments o tasques pendents, feu clic sobre el botó ... a la pestanya General. Podeu assignar més d'una etiqueta per a cada element.

Per a crear, eliminar o editar etiquetes, escolliu l'element de menú ArranjamentGestiona les etiquetes... per a obrir el diàleg Gestió de les etiquetes. Si assigneu colors diferents de les etiquetes, podreu identificar el tipus d'esdeveniment pel seu color, bé a la vista d'agenda o a la vista de mes (segons la configuració de la vista del KOrganizer).