El manual del KTeaTime

Korman, Michael

developer: Hölzer-Klüpfel, Matthias
reviewer: Watts, Lauri
Traductor: Antoni Bella
revisió 1.3.0 (Aplicacions 16.04) (6 de juliol de 2016)

Aquest manual descriu el KTeaTime, la Tetera del KDE.