Capítol 3. Fer servir el teclat

Podeu moure el regle amb els botons de la tecla de fletxa.

Podeu moure el cursor del ratolí i d'aquesta manera l'indicador, mantenint premuda la tecla Alt i utilitzant els botons de fletxa.

Mantingueu premuda la tecla Maj per a fer que es mogui més ràpid.