Capítol 4. Crèdits i llicència

KDE Screen Ruler

Copyright 2000, 2001 Till Krech

Copyright 2009 Mathias Soeken

Gràcies a Gunnstein Lye per l'adaptació inicial al KDE 2

Copyright de la documentació Watts, Lauri

Traductor/Revisor de la documentació: Antoni Bella

Aquesta documentació està llicenciada sota els termes de la Llicència de Documentació Lliure de GNU.

Aquest programa està llicenciat sota els termes de la Llicència Pública General de GNU.