Rectangles

Feu clic i arrossegueu per a dibuixar un rectangle. El rectangle arrodonit és un rectangle amb les cantonades arrodonides.

El botó esquerre del ratolí dibuixarà en el color de primer pla. El botó dret del ratolí dibuixarà en el color de fons, i invertirà el color de l'ompliment.

També podeu establir l'amplada de la línia i l'estil de l'ompliment.

Per a característiques addicionals, utilitzeu les tecles modificadores:

  • Manteniu premuda la tecla Maj i arrossegueu per a dibuixar un quadrat.

  • Per a dibuixar un rectangle amb un punt central de la vostra elecció, manteniu premuda la tecla Ctrl, feu clic sobre el punt central, i arrossegueu fins que el rectangle tingui la mida i la forma correctes.

  • Per a dibuixar un quadrat amb un punt central de la vostra elecció, manteniu premudes les tecles Ctrl i Maj, feu clic sobre el punt central, i arrossegueu fins que el quadrat tingui la mida i la forma correctes.