Opcions comunes de l'eina

Feu clic sobre un dels quadrats per a seleccionar la mida de la goma. Podeu seleccionar entre quadrats amb longitud lateral de 2, 3, 5, 9, 17 i 29 píxels.

L'ajust de la mida de la goma afectarà les Gomes.

Feu clic sobre una de les línies per a seleccionar l'amplada de la línia. Podeu seleccionar entre les amplades de la línia d'1, 2, 3, 5 i 8 píxels.

L'establiment de l'amplada de la línia afectarà les eines Línies connectades, Corba, El·lipse, Línia, Polígon, Rectangle i Rectangle arrodonit.

Feu clic sobre un dels rectangles per a seleccionar l'estil de l'ompliment. Podeu seleccionar entre «No omplis», «Omple amb el color de fons» i «Omple amb el color de primer pla».

L'establiment de l'estil de l'ompliment afectarà les eines El·lipse, Polígon, Rectangle i Rectangle arrodonit.