Línia

Feu clic i arrossegueu per a dibuixar una línia.

El botó esquerre del ratolí dibuixarà en el color de primer pla. El botó dret del ratolí dibuixarà en el color de fons.

També podeu establir l'amplada de la línia.

  • Manteniu premuda la tecla Ctrl per a dibuixar línies orientades segons un angle múltiple de 30 graus -aquestes són les línies en el diagrama vermell-.

  • Manteniu premuda la tecla Maj per a dibuixar línies orientades segons un angle múltiple de 45 graus -aquestes són les línies en el diagrama blau-.

  • Manteniu premudes les tecles Ctrl i Maj per a dibuixar línies orientades segons un angle múltiple de 30 o 45 graus -aquestes són les línies en el diagrama verd-.