El·lipse

Feu clic i arrossegueu per a dibuixar una el·lipse.

El botó esquerre del ratolí dibuixarà en el color de primer pla. El botó dret del ratolí dibuixarà en el color de fons, i invertirà el color de l'ompliment.

També podeu establir l'amplada de la línia i l'estil de l'ompliment.

Per a característiques addicionals, utilitzeu les tecles modificadores:

  • Manteniu premuda la tecla Maj i arrossegueu per a dibuixar un cercle.

  • Per a dibuixar una el·lipse amb un punt central de la vostra elecció, manteniu premuda la tecla Ctrl, feu clic sobre el punt central, i arrossegueu fins que l'el·lipse tingui la mida i la forma correctes.

  • Per a dibuixar un cercle amb un punt central de la vostra elecció, manteniu premudes les tecles Ctrl i Maj, feu clic sobre el punt central, i arrossegueu fins que el cercle tingui la mida i la forma correctes.