Pinzell

Per a dibuixar feu clic o clic i arrossegueu amb el pinzell.

Per a seleccionar la forma del pinzell feu clic sobre una de les formes. Podeu utilitzar una forma de pinzell circular, quadrada, barra o barra inversa.

El botó esquerre del ratolí dibuixarà en el color de primer pla. El botó dret del ratolí dibuixarà en el color de fons.