Capítol 1. Introducció

El KolourPaint és un programa de dibuix lliure i fàcil d'utilitzar creat per la comunitat KDE. És perfecte per a tasques diàries, com ara:

  • Pintura: dibuixar diagrames i «pintar amb els dits».

  • Manipular captures de pantalla: obtenir i editar captures de pantalla.

  • Manipular imatges: editar fotografies i obtenir imatges; aplicar efectes.

  • Editar icones: dibuixar «clip art» i logos amb transparències.