Esbiaixa

Això inclinarà en sentit horitzontal i/o vertical tota la imatge o selecció.

Nota

Vegeu Notes per obtenir detalls sobre l'aplicació d'aquest efecte a una selecció.