Redimensiona / Escala

Canviar la mida de la imatge canviarà les dimensions d'aquesta sense aplicar una transformació als continguts existents. Escalar la imatge estirarà el contingut existent a les noves dimensions. Un Escalat suau generalment proporciona millors resultats de qualitat que l'escalat normal, mitjançant la barreja dels colors veïns.

Podeu expressar les noves dimensions en píxels, o com un percentatge de la mida original. Si seleccioneu Mantén la relació d'aspecte, l'amplada i l'alçada s'ampliaran en el mateix percentatge.

Suggeriment

Podeu fer Redimensiona sobre tota la imatge o un Escalat suau de la selecció utilitzant les nanses corresponents.

Nota

Per a les seleccions només s'admet l'escalat, mentre que per als quadres de text només s'admet canviar la mida. Vegeu Notes per a detalls addicionals sobre l'aplicació d'aquests efectes.