Redueix a monocrom (tramat)

Això redueix tota la imatge o la selecció a blanc i negre.

Suggeriment

Si no voleu difuminar la imatge o la selecció, utilitzeu el diàleg Redueix els colors.