Aplana

Aquesta característica és accessible des del diàleg Més efectes.

Això torna a donar color a la imatge amb diferents tons dels dos colors seleccionats.