Relleu

Aquesta característica és accessible des del diàleg Més efectes.

Marqueu Habilita per aplicar l'efecte de relleu. Això posarà en relleu les vores i donarà a la imatge o la selecció un «aspecte de gravat».