Balanç

Aquesta característica és accessible des del diàleg Més efectes.

Permet ajustar la brillantor, contrast i gamma de la imatge o de la selecció.

Nota

La mesura més comuna de la gamma (un decimal entre 0,10 i 10,00) es troba entre el botó de selecció de valors Gamma i el botó Reinicia.