Kamera: Càmera digital

Lück, Burkhard

Traductor: Antoni Bella
revisió Aplicacions 18.04 (23 de març de 2018)

Aquest mòdul permet configurar l'ús de la vostra càmera digital.

Afegeix

Feu clic en aquest botó per a seleccionar el model de la càmera i el port al qual està connectada al vostre ordinador (p. ex., USB, sèrie). Si la càmera no figura a la llista de Càmeres reconegudes, aneu al lloc web del GPhoto per a una possible actualització.

Prova

Feu clic en aquest botó per a provar la connexió amb la càmera seleccionada.

Elimina

Elimina la càmera seleccionada de la llista.

Configura

Feu clic en aquest botó per a canviar la configuració de la càmera seleccionada. La disponibilitat d'aquesta característica i el contingut del diàleg de configuració dependran del model de la càmera.

Informació

Feu clic en aquest botó per a veure un resum de l'estat actual de la càmera seleccionada. La disponibilitat d'aquesta característica i el contingut del diàleg de configuració dependran del model de la càmera.

Cancel·la

Cliqueu aquest botó per a cancel·lar l'operació amb la càmera actual.

Per a veure i baixar imatges de la càmera digital, escriviu camera:/ a la barra de localització del Konqueror o del Dolphin.