El manual del Minuet

Andrade, Sandro

Traductor: Antoni Bella
revisió Aplicacions 16.12 (9 de desembre de 2016)

El Minuet és una aplicació per a l'educació musical. Disposa d'un conjunt d'exercicis d'entrenament de l'oïda referits a intervals, acords, escales i altres.