El manual del Marble

Rahn, Torsten

Nienhüser, Dennis

Traductor: Antoni Bella
revisió 1.7 (KDE
4.13) (12 de desembre de 2013)

El Marble és un atles geogràfic i un globus terraqüi virtual que permet explorar ràpidament llocs al nostre planeta. El podeu utilitzar per cercar adreces, per crear mapes amb facilitat, mesurar distàncies i per recuperar informació detallada sobre els emplaçaments que acabem d'escoltar en les notícies o a Internet. La interfície d'usuari és clara, simple i fàcil d'utilitzar.