El manual del KTurtle

Breijs, Cies

Mahfouf, Anne-Marie

Piacentini, Mauricio

Traductor: Daniel Fortuny Anguera
Traductor: Antoni Bella
revisió 0.8.1 beta (Aplicacions 16.04) (7 de maig de 2016)

KTurtle és un entorn educatiu de programació que pretén ensenyar a programar de la manera més senzilla possible. Per aconseguir-ho KTurtle permet accedir a totes les eines de programació des de la interfície d'usuari. El llenguatge de programació és el TurtleScript que permet traduir-ne les ordres.