El manual del Kiten

Katz-Brown, Jason

Moctezuma, Daniel E.

Traductor: Antoni Bella
revisió 1.3 (Aplicacions 16.04) (7 de maig de 2016)

El Kiten és una eina de referència/estudi del japonès pel KDE.