El manual de KGeography

Mahfouf, Anne-Marie

Das, Kushal

Traductor: Daniel Fortuny Anguera
Traductor: Antoni Bella
revisió 0.9 (Aplicacions 16.04) (8 de maig de 2016)

El KGeography és una eina d'aprenentatge pel KDE. En aquests moments hi ha set maneres diferents d'usar l'aplicació:

  • Busqueu en els mapes fent clic a sobre d'una zona del mapa per a veure el seu nom, capital i bandera

  • El joc us mostra el nom d'una zona del mapa i heu de fer clic sobre el lloc on està

  • El joc us mostra una capital i heu d'esbrinar el país a la qual pertany

  • El joc us mostra un país i heu d'esbrinar la seva capital

  • El joc us mostra la bandera d'un país i heu d'esbrinar el seu nom

  • El joc us mostra el nom d'un país i heu d'esbrinar la seva bandera

  • El joc us mostra un mapa buit i heu de situar les divisions una a una