Capítol 2. Guia d'inici ràpid al Kalzium

Aquí es mostra el Kalzium la primera vegada que s'executa, bé seleccionant AplicacionsEducacióCiènciaKalzium des del llançador d'aplicacions o bé amb Alt+F2 i introduint kalzium dins el camp.

Finestra principal del Kalzium

El Kalzium està dividit en un plafó informatiu a l'esquerra (en vermell) i la vista de taula (en blau), la qual mostra els elements de la taula periòdica i una llegenda al plafó de sota (en verd). La barra de menús estàndard permet escollir què voleu mostrar i de què s'informarà a la barra d'estat. Podeu ocultar la vista de taula i els plafons utilitzant el menú Visualitza. Per exemple podeu ocultar el plafó informatiu amb VisualitzaInformació.

Quan moveu el cursor del ratolí sobre un element de la taula, es mostrarà un resum de l'element actual a la pestanya Resum del plafó d'informació.

Podeu escollir entre diverses vistes per a la taula: Taula periòdica clàssica, taula periòdica curta, taula periòdica llarga, etc. També és possible canviar l'esquema de numeració o mostrar els elements per famílies, per grups, per estructura cristal·lina, en funció del seu comportament àcid, etc. Ho podeu canviar tot en el menú Visualitza.

Si voleu saber més coses sobre un element determinat, feu clic sobre seu a la taula per a visualitzar un diàleg informatiu.

Diàleg informatiu

Podeu dibuixar les dades utilitzant el menú EinesDibuixa les dades.... Podreu escollir què dibuixar sobre l'eix Y i l'interval d'elements a dibuixar per a l'eix X. La captura de pantalla de sota mostra la massa atòmica dels elements de l'1 fins al 10. Feu clic al botó d'alternar entre les subfinestres de l'eix per alternar els eixos X i Y.

El diàleg Dibuixa les dades

El glossari (EinesGlossari...) explica els conceptes químics més importants i mostra imatges de les eines més comunes juntament amb una descripció d'aquestes.

El glossari