El diàleg informatiu

Al diàleg informatiu s'accedeix fent clic amb el botó esquerre del ratolí sobre qualsevol element. Aquest és el lloc adequat per obtenir informació sobre un element. Podeu canviar l'element mostrat sense tancar el diàleg usant els botons situats a la part inferior.

Resum de les dades

La pàgina Resum de les dades us indica energies diferents relacionades amb l'element.

Depenent de les dades disponibles, Kalzium pot mostrar diferents radis de l'element. El radi covalent és el radi d'un àtom sense càrrega de l'element en una molècula. Per exemple, podria ser la distància O-H a l'aigua. El radi atòmic és el radi d'un àtom de l'element, és a dir no lligat a altres àtoms. El radi de Van der Waals es defineix com la distància entre dos àtoms del mateix tipus en dues molècules iguals, per exemple, dos àtoms de carboni en el propà. L'últim radi possible és el radi iònic inclosa la seva càrrega.

La massa d'un element és la massa mitjana de tots els seus isòtops en relació al seu percentatge.

Diàleg informatiu de Kalzium

Òrbites de Bohr

La pàgina Model atòmic mostra les capes atòmiques. Cada òrbita representa una capa atòmica, i cada cercle groc representa un electró.

Diàleg informatiu de Kalzium

Isòtops

La pàgina Isòtops presenta informació quant als isòtops d'un element.

Massa

La massa d'aquest isòtop.

Neutrons

El nombre de neutrons que té aquest isòtop.

Percentatge

El tant per cent d'àtoms que esdevenen en aquest tipus d'isòtop. També s'anomena abundància.

Període de semidesintegració

Tan sols els isòtops inestables tenen un període de semivida. Aquesta es defineix com el temps en què es desintegren la meitat dels isòtops.

Energia i mode de decaïment

Es coneix que alguns isòtops emeten radiació de partícules durant el procés de decaïment radioactiu. Cada transformació de decaïment allibera una energia típica, la qual es llista en el mode de decaïment.

Espín i paritat

L'espín del nucli i la seva paritat.

Moment magnètic

El moment magnètic dipolar del nucli. Mesurat en unitats del magnetó nuclear.

Diàleg informatiu de Kalzium

Miscel·lània

La pàgina Miscel·lània us indica altra informació sobre l'element actual, inclòs quan fou descobert i l'origen del nom.

Diàleg informatiu de Kalzium

Espectre

La pàgina Espectre mostra l'espectre dels elements. Podeu triar l'interval de les longituds d'ona, les unitats i el tipus de l'espectre. La taula d'intensitat es pot veure a la part inferior dreta de la pàgina.

Diàleg informatiu de Kalzium

Informació extra

La pàgina Informació extra ofereix enllaços a les pàgines dels elements a la Viquipèdia, el Laboratori Jefferson, i WebElements.

Diàleg informatiu de Kalzium