Degradats

Les vistes de degradat mostren els elements conforme a una propietat que podeu seleccionar, utilitzant un esquema de color basat en un degradat. Els elements que no disposen de dades per a la propietat que escolliu es mostraran en color gris.

Els degradats es poden canviar en el menú VisualitzaDegradats, a la llista desplegable de la barra d'eines, o a la pestanya Visualitza de la barra lateral.

Degradat per al radi covalent

Estan implementats els següents degradats