Capítol 4. Configurar el Kalzium

El Kalzium té moltes opcions de configuració, a les que podeu accedir obrint el diàleg de configuració i seleccionant ArranjamentConfigura el Kalzium... des del menú.

Esquemes

En la pestanya Esquemes podeu canviar els diferents colors per a cada esquema.

Degradats

En lloc d'emprar un degradat lineal per a mostrar la propietat d'un element donat en la taula periòdica, el Kalzium també pot utilitzar un degradat logarítmic.

En la pestanya Degradats, podeu comprovar les propietats que voleu mostrar amb un degradat logarítmic.

També podeu triar Color del valor màxim i Color del valor mínim per al degradat.

Unitats

A la pestanya Unitats, podeu escollir les unitats de temperatura, longitud i energia. Podeu seleccionar si preferiu electrovolts (eV), kilojoule per mol (kJ/mol) o joule per mol (J/ mol) per omissió. Per a la longitud establiu picòmetres (pm), nanòmetres (nm) o Ångström (Å) per omissió. La temperatura està en Kelvin per omissió, però la podeu canviar a graus Celsius (°C), Fahrenheit (°F) o Réaumur (°Ré).

Calculadora

Fent servir la pàgina Calculadora, podeu configurar les calculadores del Kalzium.