Capítol 5. Referència d'ordres

Menús i dreceres de teclat

El menú Fitxer

FitxerDesa com a... (Ctrl+Maj+S)

Desa la taula del Kalzium com a una imatge.

FitxerExporta les dades...

Obre un diàleg on podeu seleccionar Elements i les seves Propietats per a exportar-los a un fitxer HTML, XML o CSV.

FitxerConverteix fitxers químics...

Obre un diàleg per a importar i exportar una àmplia varietat de formats de fitxer químics i tipus de dades amb la biblioteca Open Babel.

FitxerSurt (Ctrl+Q)

Surt del Kalzium.

El menú Visualitza

VisualitzaTaulesTaula periòdica clàssica

Mostra la taula periòdica clàssica amb tots els elements.

VisualitzaTaulesTaula periòdica curta

Mostra una taula periòdica sense elements de transició.

VisualitzaTaulesTaula periòdica llarga

Mostra una taula periòdica amb elements de transició interna (f-elements) incrustada.

VisualitzaTaulesElements de transició

Mostra una taula periòdica només amb elements de transició.

VisualitzaTaulesTaula periòdica DZ

Aquest element representa la taula DZ Deutscher Zentralausschuss aconsellada pel «German Central Committee (Comitè central alemany)».

VisualitzaNumeracióSense numeració

Mostra la taula sense cap esquema de numeració.

VisualitzaNumeracióIUPAC

Mostra la numeració IUPAC.

VisualitzaNumeracióCAS

Mostra la numeració CAS.

VisualitzaNumeracióIUPAC antiga

Mostra la numeració IUPAC antiga.

VisualitzaEsquemaMonocrom

Mostra tots els elements amb un color de fons.

VisualitzaEsquemaBlocs

Mostra els quatre blocs dels elements.

VisualitzaEsquemaIcònic

Mostra icones per a cada element.

VisualitzaEsquemaFamília

Mostra les famílies dels elements.

VisualitzaEsquemaGrups

Mostra els grups dels elements.

VisualitzaDegradatsCap

Inhabilita qualsevol degradat per a la taula.

VisualitzaDegradatsEstat de la matèria

Mostra l'estat de la matèria dels elements.

VisualitzaDegradatsRadi covalent

Mostra el radi covalent dels elements.

VisualitzaDegradatsVan der Waals

Mostra el radi de van der Waals dels elements.

VisualitzaDegradatsMassa atòmica

Mostra la massa atòmica dels elements.

VisualitzaDegradatsPunt d'ebullició

Mostra el punt d'ebullició dels elements.

VisualitzaDegradatsPunt de fusió

Mostra el punt de fusió dels elements.

VisualitzaDegradatsElectronegativitat (Pauling)

Mostra l'electronegativitat dels elements.

VisualitzaDegradatsAfinitat electrònica

Mostra l'afinitat electrònica dels elements.

VisualitzaDegradatsData de descobriment

Mostra la data de descobriment de cada element amb diferents colors de fons per a cada segle.

VisualitzaDegradatsPrimera ionització

Mostra l'energia dels elements de primera ionització.

VisualitzaLlegenda

Mostra o oculta la vista de la llegenda, permet mostrar una llegenda per a l'esquema en el qual està (grups, blocs, comportament àcid). La llegenda es mostra per omissió, però si l'heu ocultat, ho continuarà estant fins que escolliu mostrar-la. El Kalzium conservarà aquesta preferència en el seu fitxer de configuració, de manera que es mantindrà la pròxima vegada que inicieu el programa.

VisualitzaInformació

Mostra o oculta la barra lateral.

VisualitzaInformació de la taula

Mostra o oculta la vista informativa de la taula.

El menú Eines

EinesEditor molecular...

Obre el diàleg Editor molecular.

EinesTaula d'isòtops...

Obre la finestra taula d'isòtops.

EinesDibuixa les dades...

Obre el diàleg Dibuixa les dades.

EinesFes els càlculs...

Obre el diàleg Fes els càlculs.

EinesFrases R/S...

Obre el diàleg Frases de Riscs/Seguretat.

EinesGlossari...

Obre el glossari.

EinesTaules...

Mostra un diàleg amb l'Alfabet grec i els Prefixos numèrics i numerals Romans.

Els menús Arranjament i Ajuda

El Kalzium té la configuració comuna al KDE i els elements del menú Arranjament i Ajuda, per obtenir més informació llegiu les seccions sobre El menú Arranjament i El menú Ajuda dels fonaments del KDE.