Esquemes de color

El Kalzium pot mostrar a on se situen els elements en relació al seu «bloc» i «grup» periòdic, el seu comportament àcid i quin estat de la matèria (és a dir, sòlid, líquid o gasós) presenten a una temperatura determinada.

Els esquemes de color es poden canviar en el menú VisualitzaEsquema, a la llista desplegable de la barra d'eines, o a la pestanya Visualitza de la barra lateral.

  • Monocrom: Tots els elements tenen el mateix color. Podeu canviar el color predeterminat escollint ArranjamentConfigura el Kalzium... i anant a la pàgina Esquemes.

  • Blocs: Mostra un color per a cada bloc.

  • Icònic: Mostra una icona per a cada element.

  • Família: Cadascuna de les nou famílies es representa amb un color.

  • Grups: Mostra un color per a cada grup. Un grup és una columna vertical en la taula periòdica dels elements. Hi ha 18 grups en la taula periòdica estàndard. Els elements d'un mateix grup tenen configuracions idèntiques dels seus electrons de la capa de valència, el qual els atorga propietats similars.