El manual de KAlgebra

Pol, Aleix

Traductor: Antoni Bella
revisió 0.10 (Aplicacions 16.04) (19 d'abril de 2016)

KAlgebra és una aplicació que pot substituir la calculadora gràfica. Té característiques numèriques, lògiques, simbòliques i d'anàlisi que us permetran calcular expressions matemàtiques a la calculadora i traçar gràfics dels resultats en 2D o 3D. KAlgebra té les seves arrels en el llenguatge de marques matemàtic (Mathematical Markup Language -MathML-). Però un no us caldrà saber MathML per utilitzar KAlgebra.