El manual del KMagnifier

Lakare, Sarang

Schmidt, Olaf

Traductor: Antoni Bella
revisió 1.0 (Aplicacions 17.08) (7 de juliol de 2017)

El KMagnifier és una lupa de la pantalla. Això vol dir que, així com utilitzaríeu una lupa per a veure més gran el contingut d'un diari o una foto, podeu utilitzar el KMagnifier per a veure ampliat el contingut d'un sector de la pantalla. D'aquesta manera, tant artistes com investigadors o dissenyadors web i persones amb poca visió, podran trobar en el KMagnifier un aliat en el seu treball diari. A partir d'aquí, aquest document procurarà ser una completa guia de referència per al seu ús.


Llistat de taules

3.1. Dreceres de teclat per omissió