Capítol 4. Crèdits i llicència

KNetAttach

Copyright del programa 2004 Staikos, George

Copyright de la documentació (c) 2005 Bennett, Orville

Traductor/Revisor de la documentació: Antoni Bella

Aquesta documentació està llicenciada sota els termes de la Llicència de Documentació Lliure de GNU.

Aquest programa està llicenciat sota els termes de la Llicència Pública General de GNU.