El manual de l'editor de menú del KDE

Prudek, Milos

Mahfouf, Anne-Marie

reviewer: Watts, Lauri
Traductor: Antoni Bella
revisió Plasma 5.3 (27 d'abril de 2015)

El KMenuEdit permet l'edició d'un dels llançadors d'aplicacions del KDE.