El manual del KDE su

Jansen, Geert

Traductor: Antoni Bella
revisió KDE
4.5 (21 de setembre de 2010)

El KDE su és un frontal gràfic per a l'ordre su d'UNIX®.